De overlijdensverzekering strekt zich ook uit tot de invaliditeitsverzekering

Op dezelfde manier als een leningverzekering kan een overlijdensverzekering zich uitstrekken tot ziekte of langdurige invaliditeit. Deze clausule is toegevoegd om de indirecte risico’s van herstel te dekken.

Langdurige immobilisatie brengt in feite kosten met zich mee, zoals kinderopvang of transportkosten die niet door de ziektekostenverzekering worden gedekt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type herstel tussen een tijdelijke of permanente handicap.

In het algemeen, als het een definitieve handicap betreft, laat de verzekering de keuze tussen een kapitaalcompensatie of het innen van een lijfrente. Soms biedt de verzekering juridische bijstand bij de uitvoering ervan, gezien het feit dat een patiënt in dit opzicht risico loopt, wat speciale aandacht verdient.

Meer weten over ebike verzekeringen of inboedelverzekeringen? Druk snel op de link en kom alles te weten over deze veelvoorkomende dekkingen.

Levensverzekering Om Duurzaam Sparen Op Te Bouwen

Levensverzekeringen zijn besparingen die kunnen worden teruggegeven om te erven met belastingvoordelen (geen successierechten). Met deze operatie kan een kapitaal worden overgelaten aan een aangewezen erfgenaam zonder enig bedrag aan de belastingdienst te betalen.

Je Kunt Altijd Over Je Kapitaal Beschikken Met Deze Verzekeringen

Het staat de verzekerde echter vrij om over zijn kapitaal te beschikken tijdens zijn leven en kan zijn contract op elk moment herroepen. De bedragen zijn niet volledig gegarandeerd, aangezien de meeste producten van levensverzekeringen onderworpen zijn aan de regels van de financiële markten (aankoop van BEVEK, valuta’s, beursgenoteerde of niet-genoteerde aandelen …). Om de punten van differentiatie tussen levensverzekeringen en levensverzekeringen te definiëren, moeten we overwegen dat het kapitaal van de overlijdensverzekering afhangt van de voorwaarden van het contract, terwijl het kapitaal van de levensverzekering afhangt van de mogelijkheid om te sparen de aannemer.

Comments are closed.